ติดต่อสอบถาม
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น.
โทร : 0-3426-2339-40 ต่อ 114, 116
Email : plan.reo05@gmail.com


download คู่มือการใช้งาน


**** หมายเหตุ :
ในการทำแบบประมิน ผู้ใช้จำเป็นจะต้องแก้ไขระบบการ Block pop-up ของ Browser ซึ่งเป็นการปลดระบบการ Block pop-up เฉพาะการทำแบบประเมินครั้งนี้เท่านั้น ไม่ได้ส่งผลต่อระบบป้องกันความปลอดภัยของ Website และระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้ระบบ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการปลดระบบการ Block pop-up