หน้าแรกข่าว/บทความข่าวประชาสัมพันธ์ผอ.สสภ.5 พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สสภ.5 เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ผอ.สสภ.5 พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สสภ.5 เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

              29 ธันวาคม 2560 ผอ.สสภ.5 พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สสภ.5 เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

HYN2018 ผวจ.นฐ. ๑๗๑๒๒๙ 0039 HYN2018 ผวจ.นฐ. ๑๗๑๒๒๙ 0035
HYN2018 ผวจ.นฐ. ๑๗๑๒๒๙ 0028 HYN2018 ผวจ.นฐ. ๑๗๑๒๒๙ 0041
HYN2018 ผวจ.นฐ. ๑๗๑๒๒๙ 0044 HYN2018 ผวจ.นฐ. ๑๗๑๒๒๙ 0015 resize
HYN2018 ผวจ.นฐ. ๑๗๑๒๒๙ 0008 HYN2018 ผวจ.นฐ. ๑๗๑๒๒๙ 0010

สรุปข่าวโดย ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

29 ธันวาคม 2560

Go to top