หน้าแรกข่าว/บทความข่าวประชาสัมพันธ์สสภ.5 (นครปฐม) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถอดบทเรียนเครือข่ายการทำงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ

สสภ.5 (นครปฐม) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถอดบทเรียนเครือข่ายการทำงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ

         สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถอดบทเรียนเครือข่ายการทำงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ บ้านคุ้งน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายทสม. และเครือข่ายภาคประชาชน 4 จังหวัด

         โดยในการประชุม ได้ระดมควมคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในประเด็น "สถานการณ์ปัจจุบัน ภัยคุกคาม/โอกาส สิ่งที่ทำสำเร็จ และสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ/ทำไม่สำเร็จ" และจัดทำแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ร่วมกัน

 

ถอดบทเรยน26-27ธค60 ๑๗๑๒๒๘ 0351 ถอดบทเรยน26-27ธค60 ๑๗๑๒๒๘ 0154
ถอดบทเรยน26-27ธค60 ๑๗๑๒๒๘ 0304 ถอดบทเรยน26-27ธค60 ๑๗๑๒๒๘ 0292
ถอดบทเรยน26-27ธค60 ๑๗๑๒๒๘ 0284 ถอดบทเรยน26-27ธค60 ๑๗๑๒๒๘ 0077
ถอดบทเรยน26-27ธค60 ๑๗๑๒๒๘ 0015 ถอดบทเรยน26-27ธค60 ๑๗๑๒๒๘ 0040
ถอดบทเรยน26-27ธค60 ๑๗๑๒๒๘ 0346 ถอดบทเรยน26-27ธค60 ๑๗๑๒๒๘ 0341
ถอดบทเรยน26-27ธค60 ๑๗๑๒๒๘ 0350 ถอดบทเรยน26-27ธค60 ๑๗๑๒๒๘ 0243

                                                                        สรุปข่าวโดย ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

                                                                                                                  27 ธันวาคม 2560

Go to top