หน้าแรกข่าว/บทความข่าวประชาสัมพันธ์ผอ.สสภ.5 ร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ผอ.สสภ.5 ร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

                    วันที่ 5 ธ.ค. 2560 ผอ.สสภ.5 ร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรำลึก และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำผู้บริหารกระทรวง จิตอาสาและผู้เข้าร่วมงาน เลี้ยงอาหารว่าง บริจาคสิ่งของแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา เด็กพิการทางจิตประสาทและเด็กพิการซ้ำซ้อน พร้อมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิ กวาดล้างทำความสะอาดสถานที่ ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ขุดลอกรางระบายน้ำสาธารณะที่ตื้นเขิน แนะนำวิธีการคัดแยกขยะต้นทางและการจัดการระบบขยะในอาคาร ปลูกต้นไม้และการตัดแต่งกิ่งไม้ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี

วนพอแหงชาต ๑๗๑๒๐๖ 0005 วนพอแหงชาต ๑๗๑๒๐๖ 0015
วนพอแหงชาต ๑๗๑๒๐๖ 0074 วนพอแหงชาต ๑๗๑๒๐๖ 0035
วนพอแหงชาต ๑๗๑๒๐๖ 0094 วนพอแหงชาต ๑๗๑๒๐๖ 0122

สรุปข่าวโดย ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

6 ธ.ค.2560

Go to top