หน้าแรกข่าว/บทความข่าวประชาสัมพันธ์รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมศูนย์ท่าจีนศึกษา โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) และได้รับทราบข้อเท็จจริงและความต้องการให้หน่วยงานรัฐแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายภาคประชาชน

รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมศูนย์ท่าจีนศึกษา โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) และได้รับทราบข้อเท็จจริงและความต้องการให้หน่วยงานรัฐแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายภาคประชาชน

                  วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ท่าจีนศึกษา โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวายเป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอผลงานของเครือข่ายภาคประชาชนในลุ่มน้ำท่าจีน ในเรื่องของการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยเครือข่ายภาคประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนชุดทดสอบภาคสนามจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) การทำน้ำหมักชีวภาพ และการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา และเยี่ยมชมฐานกิจกรรมของเยาวชนจากโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ซึ่งประกอบด้วย ฐานการตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยพิจารณาจากพืชน้ำสัตว์น้ำ ฐานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทางเคมี และฐานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทางกายภาพ

            ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับฟังปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำท่าจีน จากเครือข่ายภาคประชาชน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร

21740456 989245374550275 7482953026235320771 n 21761995 989246551216824 3646452671797457689 n
21728000 989247437883402 1296248312659635600 n 21728432 989247777883368 6473598984224732741 n
21761654 989246817883464 5057278972110550171 n 21740175 989245057883640 8817525562079678287 n
21743112 989249031216576 1554985610724543810 n 21728313 989245357883610 4380153997597215786 n

              สามารถดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ ทีนี่

สรุปข่าวโดย ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

14 กันยายน 2560

Go to top