หน้าแรกข่าว/บทความข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
1 ผอ.สสภ.5 พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สสภ.5 เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เขียนโดย คคนางค์ 29 ธันวาคม 2560 156
2 สสภ.5 (นครปฐม) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถอดบทเรียนเครือข่ายการทำงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ เขียนโดย คคนางค์ 28 ธันวาคม 2560 120
3 ผอ.สสภ.5 ร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย คคนางค์ 06 ธันวาคม 2560 125
4 ผอ.สสภ.5 ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (ทสม.) ประจำปี 2560 เขียนโดย คคนางค์ 06 ธันวาคม 2560 130
5 ผอ.สสภ.5 ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง เขียนโดย คคนางค์ 15 กันยายน 2560 196
6 สสภ. 5 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เขียนโดย คคนางค์ 15 กันยายน 2560 182
7 รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมศูนย์ท่าจีนศึกษา โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) และได้รับทราบข้อเท็จจริงและความต้องการให้หน่วยงานรัฐแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายภาคประชาชน เขียนโดย คคนางค์ 14 กันยายน 2560 248
8 สสภ.5 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การใช้สื่อ Infographic ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เขียนโดย คคนางค์ 09 สิงหาคม 2560 264
9 ผอ.สสภ.5 พร้อมเจ้าหน้าที่สสภ.5 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพื้นที่โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เขียนโดย คคนางค์ 09 สิงหาคม 2560 256
10 ผอ.สสภ.5 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ วัดสี่แยกเจริญพร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เขียนโดย คคนางค์ 07 สิงหาคม 2560 220

หน้า 1 จาก 22

Go to top