ประกาศ

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
41 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินการโครงการเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดมลพิษ เขียนโดย คคนางค์ 17 มีนาคม 2558 654
42 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องสอบราคาจ้างดำเนินการผลิตสื่อเพือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแม่น้ำท่าจีนและคูคลองสาขา เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เขียนโดย คคนางค์ 12 มีนาคม 2558 756
43 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ โครงการจัดทำระบบรายงานข้อมูลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา เพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัย เขียนโดย คคนางค์ 26 ธันวาคม 2557 750
44 ประกาศสสภ.5 เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด เขียนโดย คคนางค์ 18 ธันวาคม 2557 736
45 ๔ ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 28 พฤศจิกายน 2557 865
46 ประกาศสสภ.5 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการและหลังคาภายนอกอาคาร (ครั้งที่ 2) เขียนโดย คคนางค์ 28 พฤศจิกายน 2557 1077
47 ประกาศสสภ.5 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการและหลังคาภายนอกอาคาร เขียนโดย คคนางค์ 11 พฤศจิกายน 2557 905
48 รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อมจำนวน 1 อัตรา เขียนโดย คคนางค์ 13 มกราคม 2557 1335
49 ประกาศสสภ.5 เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ในเขตพื้นที่อาคารห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัย จำนวน 1 รายการ เขียนโดย คคนางค์ 25 ธันวาคม 2556 1114
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เขียนโดย กาญจน์ 10 ตุลาคม 2556 1254

หน้า 5 จาก 6

Go to top