ประกาศ

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
11 การประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม...สู่นวัตกรรม Thailand ๔.๐ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 23 พฤษภาคม 2560 411
12 ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เขียนโดย คคนางค์ 04 พฤษภาคม 2560 670
13 ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เขียนโดย คคนางค์ 27 เมษายน 2560 636
14 ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เขียนโดย คคนางค์ 19 เมษายน 2560 537
15 ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เขียนโดย คคนางค์ 07 เมษายน 2560 544
16 ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เขียนโดย คคนางค์ 07 เมษายน 2560 509
17 ประกาศสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย คคนางค์ 16 มีนาคม 2560 519
18 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 01 กุมภาพันธ์ 2560 291
19 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (zero waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) ปี 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 01 กุมภาพันธ์ 2560 307
20 ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 02 ธันวาคม 2559 317

หน้า 2 จาก 6

Go to top