หน้าแรกข่าว/บทความประกาศประกาศผลการประกวดวาดภาพระบายสี 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก ในหัวข้อ "ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ" (Connecting People To Nature : I’M WITH NATURE)

ประกาศผลการประกวดวาดภาพระบายสี 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก ในหัวข้อ "ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ" (Connecting People To Nature : I’M WITH NATURE)

ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงชัญญา เผ่าจื้อ โรงเรียนอนุบาลประปานคร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงตวงทิพย์ คำเทศ โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวปรีชาอุทิศ)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา สังข์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวปรีชาอุทิศ)

ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายสุริยโชติ มงคลชาติ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายจิรายุ เทียนไพร โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงกานดารัตน์ นาคชัยยะ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
Go to top