ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวเด่น ทส.rss icon
 
 

ประกาศ
 
เอกสารเผยแพร่
 
 

สื่อมัลติมีเดีย

สารคดีเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศคลองพิทยาลงกรณ์ภายใต้โครงการ CBFCM

แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

คุณคิดว่าแนวทางจัดการขยะชุมชนของท้องถิ่นในปัจจุบันควรเป็นเช่นไร

รวบรวมไปกำจัดในพื้นที่ตนเอง - 70%
รวบรวมไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดรวมระดับจังหวัด - 20%
รวบรวมไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดรวมระดับภาค - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2014 - 11:44

11111

นางจันทนา ภาคย์ทองสุุข
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

Loginbanner jbc

banner green office

 banner KM2016

procure

banner wqm2015

banner vrSuperREO5

 

Go to top